W dniu 20.09.2016 r. w miejscowości Kuryłówka odbyła się Powiatowa Gimnazjada w lekkiej atletyce – indywidualnie.

            Wzięło w niej udział 8 uczniów z naszej szkoły, zajmując czołowe miejsca.

Trójka naszych lekkoatletów wywalczyła awans do zawodów wojewódzkich. Są to:

 1. Błahuta Michał - I miejsce w biegu na 1000 m.
 2. Paszek Julia - I miejsce w skoku w dal.
 3. Kruk Barbara - II miejsce w pchnięciu kulą.

Opiekun:

Mariusz Zygmunt

 Gratulujemy !!!

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Sarzynie realizowanych będzie osiem nowych innowacji pedagogicznych, zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Krótki opis innowacji znajduje się w zakładce "Innowacje pedagogiczne".

Sześć innowacji będzie natomiast kontynuowanych (zostały zgłoszone w poprzednich latach).

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do grupowego ubezpieczenia szkolnego od następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS w firmie InterRisk. Składka na ubezpieczenie wynosi 43,00zł. Ubezpieczenie trwa od 1.09.2016 do 31.08.2017r. i obowiązuje 24 godziny na dobę na całym świecie.

Suma ubezpieczenia wynosi 13.500,00 i od tej sumy procentowo wypłacane jest świadczenie wg tabeli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najistotniejsze informacje:

 • Jeden procent uszczerbku na zdrowiu – 135,00zł, np. zwichnięcie stawu skokowego – 4% sumy ubezpieczenia, czyli 4 x 135,00 =540,00, złamanie kości ramienia – 5% sumy ubezpieczenia, czyli 5x135,00=685,00.
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – 30,00zł za dobę, przy min. 3 dobach pobytu, płatne od pierwszej doby.
 • Koszty odbudowy stomatologicznej zębów – do 500,00zł za zęba.
 • Koszty leczenia w wyniku NW do 200,00zł, np. lekarstwa, badania.
 • Operacje w wyniku NW - % od kwoty 1.000,00 zgodnie z tabelą.
 • Oparzenia w wyniku NW- od II stopnia, kwota od 260,00 do 1.300,00
 • W przypadku ran będących następstwem nieszczęśliwego wypadku – konieczność założenia 1-2 szwów.
 • Pogryzienie przez psa – 135,00zł
 • Zatrucie gazem lub porażenie prądem – 5% sumy ubezpieczenia
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – do 30% sumy ubezpieczenia.
 • Każde uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum jednej wizyty kontrolnej – 202,00zł

Ubezpieczenie nie obejmuje uczniów w trakcie treningów w klubach sportowych.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składki można wpłacać u wychowawcy klasy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły.

Licznik

Odsłon artykułów:
154943
Main Page Contacts Search