Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarzynie ogłasza:

  1. Nabór dzieci w wieku 3 – 6 lat do oddziałów przedszkolnych. 

Dokumenty należy złożyć w dniach 2 - 23 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły.

  1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 1 - 18 marca.

Druki rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej  www.gsasarzyna.pl w zakładce Dla rodzica

Kryteria rekrutacyjne do przedszkola - ZOBACZ