pzu

W październiku rozpoczynamy zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Moja Mała Wielka Ojczyzna”, na realizację którego otrzymaliśmy dotację z Fundacji PZU. Całkowita wartość projektu 57.950,00zł

W projekcie zaplanowano następujące rodzaje zajęć:

  1. W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia plastyczne, teatralne i przyrodnicze oraz dwie wycieczki – do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz do Muzeum Lotnictwa i Przemysłu Lotniczego w Mielcu. Na zajęciach plastycznych dzieci, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, wykonywać będą prace odnoszące się do polskich symboli narodowych. Na zajęciach teatralnych dzieci przygotują inscenizacje wybranych polskich legend, a na zajęciach przyrodniczych prowadzić będą obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu, poznając piękno i unikatowość polskiej przyrody. Z zajęć nakręcony zostanie film - Tryptyk „Moja ojczyzna”.

W klasach IV-VIII przewidziano następujące zajęcia:

  1. Warsztaty fotograficzne polegające na nauce fotografowania i cyfrowej obróbce zdjęć, komputerowej obróbce historycznych zdjęć Sarzyny i okolic oraz tworzeniu autorskich foto – kolaży historycznych, które następnie zostaną wydrukowane w formacie A1. Fotografie stanowić będą nowatorską galerię miejsc i ludzi ważnych dla Sarzyny.
  2. Warsztaty filmowe, które będą polegały na nauce pracy z kamerą. Uczniowie nagrają materiał, a następnie zmontują Tryptyk „Moja Ojczyzna”, czyli dzieciaki z kl. I-III biorące udział w warsztatach.
  3. Warsztaty taneczne, w trakcie których uczniowie będą uczyć się polskich tańców narodowych, będących nieodłącznym elementem polskiej tożsamości narodowej i kulturowej. Dla powstałego zespołu tanecznego zakupione zostaną stroje.
  4. Warsztaty muzyczne – zajęcia polegające na nauce śpiewu i gry na instrumentach najsłynniejszych polskich pieśni patriotycznych, związanych integralnie z polską historią i walką o wolność.

Uczestnicy zajęć wezmą udział w dwudniowej wycieczce w Pieniny w maju 2019r.

Na zakończenie projektu, 2.06.2019r. odbędzie się Piknik Rodzinny „Moja Mała Wielka Ojczyzna”, na którym zaprezentowane zostaną efekty całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.

Monika Milo

Licznik

Odsłon artykułów:
276889

Goście

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search