logo4

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Sarzynie wezmą udział w VII edycji grantowego projektu z matematyki "mPotęga". W tegorocznej edycji konkursu jury przyznało dofinansowanie 152 projektom z całej Polski. Łączna kwota, jaką w tym roku mFundacja przeznaczy na granty, wyniesie prawie 955 tys. zł.  

Szkole Podstawowej w Sarzynie został przyznany grant w wysokości 7990 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki.

"mPotęga" to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi. Ma pokazać im, że matematyka to super przygoda oraz przydatna w codziennym życiu umiejętność. Poprzez realizację projektu chcemy pokazać i zachęcić uczniów oraz rodziców, aby przezwyciężali stereotypy, rutynę i schematy dotyczące matematyki. Zamierzamy ją pokazać w praktyczny, kreatywny i atrakcyjny sposób, aby każdy uczeń wiedział, do czego przydadzą mu się wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach tego przedmiotu, a to będzie impulsem dla dzieci, które polubią świat liczb i logiki.

Projekt „Po co mi matematyka” będzie realizowany w klasach siódmych od września do grudnia br. w trzech modułach tematycznych:

  • I MODUŁ "Remontujemy"– działania w pierwszym module dotyczyć będą umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktycznym zastosowaniu w budownictwie, tj. przygotowaniu kosztorysu remontu domu jednorodzinnego oraz przygotowaniu z różnych materiałów makiety przedstawiającej domek jednorodzinny wg rysunków w określonej skali z wybranych figur przestrzennych. Na zakończenie modułu stworzona zostanie prezentacja multimedialna, pokazująca wszystkie działania w module "Remontujemy".
  • II MODUŁ "Gotujemy" - w tym module działania dotyczyć będą umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktycznym stworzeniu restauracji. Uczniowie w ramach tego modułu będą mieli: stworzyć kosztorys zakupów niezbędnych do otwarcia restauracji, akcesoriów kuchennych i wyposażenia kuchennego, przygotowanie mini biznesplanu, otwarcia restauracji, przygotowanie menu ze szczegółowymi przepisami potraw, wykorzystując ułamki zwykłe i dziesiętne oraz zastosowanie tych przepisów w praktyce - przygotowanie potraw. Na zakończenie zespoły przygotują plakaty reklamujące ich restauracje i potrawy do degustacji.
  • III MODUŁ "Kto najlepszy?– w trzecim module przeprowadzony zostanie konkurs "Po co mi matematyka?". Będzie to jednocześnie podsumowanie działań w projekcie. Trzy najlepsze zespoły, wybrane przez jury, otrzymają nagrody. Do udziału w trzecim module zostaną zaproszeni przedstawiciele dwóch zawodów (budowlaniec i restaurator), którzy opowiedzą o wykorzystaniu matematycznych umiejętności w swoich zawodach.

W działaniach projektu pokażemy uczniom bezpośredni związek pomiędzy wiedzą matematyczną i umiejętnościami praktycznymi. Chcemy również  rozbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką, rozwijać umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i  twórczego rozwiązywania problemów.

Monika Milo

.

logo pl

Plakat

plakat1

Licznik

Odsłon artykułów:
359077

Goście

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search