Drodzy uczniowie! Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w tradycyjnej formule. Po wielu miesiącach przerwy dzieci spotkają się z kolegami i nauczycielami w klasach lekcyjnych. Chcemy, aby ten powrót do szkoły był dla wszystkich bezpieczny, wprowadziliśmy więc nowe zasady funkcjonowania szkoły. Zasady te są zgodne z wytycznymi GIS oraz MEN, do których musimy się stosować. Najważniejsze rozwiązania to:
- uczniowie uczą się w stałych, przypisanych do danej klasy salach lekcyjnych;
- przerwy uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli w salach lekcyjnych lub na świeżym powietrzu;
- uruchomione zostały trzy wejścia do szkoły – główne dla zerówki i kl. I-VI, od strony SDŚ dla kl. VII-VIII, oddzielne wejście dla przedszkolaków;
- zlikwidowana została szatnia dla klas starszych – odzież wierzchnią zostawiają we wskazanych szafkach lub na wieszakach przy klasach;
- z szatni kl. I-III korzystają tylko kl. 1ab, 2b 3b. Klasy 2a i 3a mają zestawy szatniowe przy klasach;
- rozłożono w czasie rozpoczynanie zajęć, aby rozładować ilość uczniów przed pierwszą lekcją;
- z obiadów uczniowie korzystają w wyznaczonych godzinach;
- przy wejściach do szkół i w każdej klasie znajdują się płyny dezynfekcyjne;
- uczniowie nie muszą siedzieć na lekcji w maseczkach/przyłbicach, chyba że tak zdecyduje rodzic;
- maseczki są obowiązkowe tylko w przestrzeni wspólnej, w miejscach wskazanych na szatnie, jeżeli w tym samym czasie korzysta z niej inna klasa;
- rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły. Wyjątek tutaj stanowią rodzice uczniów klas pierwszych i rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z wytycznymi musimy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Oczywiście w dzień rozpoczęcia roku szkolnego możecie Państwo przyjść razem z dziećmi, zachowując reżim sanitarny (maseczka, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny).
Szanowni Państwo!
Do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe, bez objawów ze strony górnych dróg oddechowych. Jeżeli dziecko jest alergiczne lub choruje przewlekle, co może się przekładać na katar, kaszel, duszności itp. proszę o tym poinformować wychowawcę i dostarczyć zaświadczenie od lekarza. W innym przypadku mamy obowiązek izolować dziecko z takimi objawami, a Państwo jak najszybciej odebrać ze szkoły. Bardzo prosimy o zrozumienie w tym obszarze i pełną współpracę.
Kolejna kwestia to kontakt z Państwem. Proszę zostawić wychowawcom aktualne numery telefonów. Jeżeli z jakiś powodów nie możecie Państwo odbierać telefonów w godzinach pracy proszę o udostępnienie kontaktu do kogoś z rodziny, kto zaopiekuje się dzieckiem i w razie konieczności odbierze je z izolatorium.
I ostatnie zagadnienie to opieka świetlicowa. Jest to najtrudniejszy organizacyjnie dla nas obszar, ponieważ grupy dzieci będą się niestety mieszały. Dzieci zgłoszonych do świetlicy szkolnej zawsze jest bardzo dużo i w tym roku ze względu na bezpieczeństwo musimy to ograniczyć. Jeżeli tylko macie Państwo możliwość zapewnienia opieki proszę odbierać dzieci zaraz po zakończonych lekcjach. Na zajęcia świetlicowe zapisane zostaną tylko dzieci obojga rodziców pracujących.
Na stronie szkoły www.gsasarzyna.pl, w zakładce dla rodzica, dostępne są zasady organizacji pracy szkoły. Będą one na bieżąco aktualizowane, bo sytuacja jest dynamiczna i niemal codziennie pojawiają się nowe rozwiązania. Najbliższe dni pokażą, czy nasz pomysł na organizację pracy szkoły sprawdza się, czy też trzeba go zmodyfikować. Czekam na Państwa spostrzeżenia i sugestie.
Całej naszej społeczności szkolnej życzę, aby nadchodzący czas przyniósł zdrowie i spokój, a uczniowie mogli w pełni rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Monika Milo

.

logo pl

Plakat

plakat1

Licznik

Odsłon artykułów:
363981

Goście

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search