30 kwietnia 2021r. 13-osobowa grupa uczniów klas 6, 7, 8 naszej szkoły wzięła udział w lekcji międzynarodowej z rówieśnikami z Ukrainy, reprezentującymi Classical Gymnasium of Uzhhorod City Council. Na zajęciach obecni byli także przedstawiciele stowarzyszenia „Center of European Projects” jako organizatorzy spotkania w ramach programu „Cross-border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine”.

Tematem spotkania była współpraca regionów transgranicznych w celu poprawy atrakcyjności naszych terenów i tym samym jakości życia ich mieszkańców.

Pierwszym punktem lekcji było zapoznanie się naszych uczniów z rówieśnikami z Ukrainy. W tym celu każda grupa przedstawiła prezentację swojej szkoły. Prezentacja naszej placówki oraz film uczniów z Ukrainy pokazały, jak wiele łączy nasze regiony w wymiarze kulturowym. Uczniowie mieli również okazję na wymianę pytań umożliwiających lepsze poznanie się.

Kolejną część spotkania poświęcono omówieniu projektu współpracy regionów transgranicznych, dziedzictw narodowych oraz najciekawszych miejsc każdego regionu. W części tej czynny udział wzięli uczniowie, dzieląc się pomysłami dotyczącymi sposobów podniesienia atrakcyjności sąsiadujących regionów. Wprowadzone zostało również słownictwo związane z tematem spotkania w języku angielskim, które uczniowie tłumaczyli na język polski oraz ukraiński.

Spotkaniu towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera, która zmotywowała i zachęciła uczniów do nauki języka angielskiego oraz udziału w kolejnych lekcjach międzynarodowych.

Grupa uczniów klas 6,7 i 8 została przygotowana do spotkania przez panie Annę Turczyn- Larwę oraz Justynę Pawłowską, przy współpracy Joanny Kurylak, Edyty Zygmunt oraz Pauliny Pacholarz.

Liczymy, że nasze przedsięwzięcie okaże się obiecującym początkiem cennych doświadczeń w ramach uczniowskich kontaktów międzynarodowych.

 

.

logo pl

Plakat

plakat1

Licznik

Odsłon artykułów:
407565

Goście

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search