Uczniowie klasy III  Zespołu Szkół w Sarzynie uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie "Postaw na Słońce", który prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizatorami natomiast są uczniowie gimnazjów z  całej Polski.

Projekt składał się z dwóch etapów: wyliczenie ilości modułów fotowoltaicznych oraz szacunkowego kosztu instalacji systemu dla wybranych budynków jednorodzinnych oraz organizacja lokalnej konferencji promującej fotowoltaikę i program "Prosument". W każdym etapie uczniowie wykonywali zadania szczegółowo opisane na platformie konkursu "Postaw na Słońce". Realizację wszystkich działań finalizowało opracowanie raportu i przesłanie go do komisji weryfikującej poprawność wykonania .

Ostatnie zadanie konkursowe polegało na organizacji apelu szkolnego, który odbył się 17 maja w naszej szkole oraz przygotowaniu lokalnej konferencji "Zarabiaj na Słońcu". Przygotowywaliśmy się do niej przez dwa miesiące, a „wielki finał” nastąpił 24 maja 2017 roku w Domu Kultury w Sarzynie.  Uczniowie zapewnili materiały promocyjne dla uczestników konferencji. Wśród nich znalazła się nasza prezentacja oraz wykonana przez nas ulotka o fotowoltaice i programie "Prosument". Zespół opracował prezentację multimedialną, w  której omówił źródła energii i ich wyczerpywanie się, zanieczyszczenia środowiska wynikające z wytwarzania energii ze źródeł nieodnawialnych, ogólnie pojęcie "prosument" i jego znaczenie oraz wyjaśnił skrót OZE.

           Druga przedstawiona prezentacja była podsumowaniem II etapu projektu. Zawarliśmy w niej informacje dotyczące dobowego i rocznego zużycia energii wybranych budynków jednorodzinnych, wyliczenie ilości modułów fotowoltaicznych  i przybliżony koszt ich instalacji. W prezentacji zwróciliśmy również uwagę na kompensację dwutlenku węgla produkowanego przez poszczególne budynki i wskazaliśmy ilość drzew, które zneutralizują dwutlenek węgla emitowany przez konkretny budynek. W trakcie konferencji przedstawiliśmy mapę nasłonecznienia Polski, zwracając uwagę na znaczenie tej cechy dla fotowoltaiki.

Naszą konferencję wsparli swoją wiedzą i doświadczeniem zaproszeni eksperci: przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska p. Alicja Strycharz oraz właściciel firmy BSCE CONSULTING p. Bogusław Szpyt zajmującej się montażem ogniw fotowoltaicznych w gminie Nowa Sarzyna. Uczestnicy mieli okazję poznać źródła finansowania zakupu i montażu ogniw oraz warunki konieczne do spełnienia przy montażu.

Swoją obecnością zaszczycili nas również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku na czele z panią Dyrektor Haliną Samko, którzy przedstawili ofertę edukacyjną szkoły związaną z energią odnawialną oraz zaprezentowali swoje wyniki udziału w konkursie „Postaw na Słońce”.

Przygotowując konferencję, zaplanowaliśmy również jej promocję. W tym celu przekazaliśmy informację i zaproszenie do lokalnych portali internetowych oraz gazet,  Urzędu Miasta i Gminy,  zamieściliśmy także zaproszenie na szkolnej stronie internetowej, rozdaliśmy 20 zaproszeń imiennych i rozwiesiliśmy na terenie gminy 25 plakatów informujących o  naszym przedsięwzięciu.

Konferencja pokazała, że mamy również przyjaciół. Dlatego w tym miejscu dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy wsparli nas swoją obecnością.

Dziękujemy panu Burmistrzowi oraz przedstawicielom Rady Gminy w Nowej Sarzynie za obecność,  wsparcie, słowa uznania i wszelką okazaną pomoc.

Jako koordynator projektu pragnę przede wszystkim podziękować członkom zespołu „Tropiciele Dobrej Energii” za ogromne zaangażowanie, niezliczone emocje, chęć pracy i współpracy, słowa pocieszenia i wspólną radość z realizacji projektu.  Dziękuję również pozostałym uczniom klasy IIIB oraz IB, którzy wspierali nas jako wolontariusze tuż, przed i w czasie konferencji.

Dziękuję właścicielom domów jednorodzinnych za udział w II etapie projektu i umożliwienie realizacji zadań tego etapu.

Dziękuję Dyrekcji naszej szkoły za wsparcie finansowe i techniczne, słowa uznania oraz ufundowanie koszulek z logo dla członków Zespołu Konkursowego „TDE”.

Mamy nadzieję, że odnawialne źródła energii i sposoby jej pozyskiwania będą niebawem budziły w środowisku większe zainteresowanie i w przyszłości będziemy mogli przedstawić efekty naszej pracy w szerszym gronie.

     Opiekun i koordynator projektu

Dorota Smycz

View the embedded image gallery online at:
http://gsasarzyna.pl/index.php?start=15#sigFreeId6435b465e4

 

         12 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Sarzynie została rozstrzygnięta V edycja Gminnego Konkursu Ekologiczny „Ziemię mamy tylko jedną – chrońmy naszą planetę!”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy
w trzech kategoriach wiekowych. Jego celem było promowanie ekologicznego stylu życia, uczenie dbałości o otoczenie, w którym żyjemy na co dzień oraz rozwijanie uzdolnień twórczych i wykorzystywanie technik informatycznych.

Przedsięwzięcie zorganizowały nauczycielki: Joanna Madej, Agnieszka Dużak, Renata Słomiany i Małgorzata Szymula.

W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z Wólki Łętowskiej, Łętowni, Tarnogóry, Woli Zarczyckiej, Jelnej, Nowej Sarzyny i Sarzyny oraz gimnazja z Woli Zarczyckiej, Łętowni, Nowej Sarzyny i Sarzyny.

W skład jury weszli: Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna- p. Adam Madej, wicedyrektor ZS w Sarzynie- Pani Barbara Kozyra, emerytowana nauczycielka geografii naszego gimnazjum- Pani Krystyna Mucha.

Prace uczniów nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami, m.in. tablety, radia, deskorolki, powerbanki; wśród nagród były też: pendrivy, słuchawki, gry dydaktyczne , maskotki i inne gadżety.

25 maja 2017 r. podczas konferencji pt. „Zarabiaj na Słońcu” zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięzcom V edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „Ziemię mamy tylko jedną, chrońmy naszą planetę!”.

Serdecznie dziękujemy kolejny już raz za pomoc i materialne wsparcie przy zakupie nagród sponsorom: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
PHU "Sarzyna" Bogusław Miazga, „Alsen Pioneer” w Leżajsku, Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sarzyna.

M. Szymula

View the embedded image gallery online at:
http://gsasarzyna.pl/index.php?start=15#sigFreeId66a2ce6921

            Podręczniki do oddziałów przedszkolnych zostały zamówione przez Radę Rodziców i będą do kupienia u wychowawców klas. Podręczniki do religii w kl. I-III SP będzie można kupić u Księdza Proboszcza w pierwszych dnia września. Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej otrzymają bezpłatne plecaki ufundowane przez Pana Burmistrza.

Licznik

Odsłon artykułów:
192382

Goście

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search