15 sierpnia 2020r. obchodziliśmy rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą, uznawanej za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata. Setna rocznica tego wydarzenia stała się inspiracją dla projektu "Koalicje dla Niepodległej", którego celem jest upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna, w tym najmłodszego pokolenia - uczniów szkół podstawowych.

              W dniu 8 września uczniowie klas 6-8 naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniu pod hasłem „Panel dyskusyjny na temat Bitwy Warszawskiej”, które było transmitowane online w serwisie internetowym YouTube . O wojnie 1920 roku oraz jej uczestnikach pochodzących z terenu obecnej Gminy Nowa Sarzyna opowiadali: mgr Andrzej Lada, nauczyciel historii w I LO w Nowej Sarzynie, oraz mgr Paweł Olko, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej, a rozmowę poprowadził red. Janusz Motyka, dziennikarz i regionalista z Nowej Sarzyny.

Uczniowie słuchali dyskusji w dużym skupieniu.

              Zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnym etapie projektu, jakim jest KONKURS PLASTYCZNY.

Regulamin konkursu

           Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej tekst piosenki pt. "MAKI" ( zaproszenie do udziału w ogłoszeniach dziennika Librus, a szczegółowy regulamin w załączniku).

              Nagrodzona praca znajdzie się w specjalnie wydanym śpiewniku z zapomnianymi piosenkami z okresu wojny polsko-bolszewickiej, jako ilustracja do piosenki, której tekst znajduje się poniżej:

"MAKI" (Przekorna dziewczyna)
słowa- Kornel Makuszyński
muzyka- Stanisław Niewiadomski


Ej, dziewczyno, ej, niebogo,

jakieś wojsko pędzi drogą,

skryj się za ściany, skryj się za ściany,

skryj się, skryj, skryj się, skryj!

              Ja myślałam, że to maki,

              że ogniste lecą ptaki,

              a to ułany, ułany, ułany./bis

Strzeż się tego, co na przedzie,

co na karym koniu jedzie,

oficyjera, oficyjera,

strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż.

              Jeśli wydam mu się miła,

              to nie będę się broniła,

              niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!/bis

Serce weźmie i pobiegnie,

potem w krwawym polu legnie,

zostaniesz wdową, zostaniesz wdową,

strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż!

              Łez ja po nim nie uronię,

              jego serce mym zasłonię,

              Bóg go zachowa, zachowa, zachowa./bis

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Edyta Zygmunt

Szkoła Podstawowa w Sarzynie
Sarzyna 1265, 37-310 Nowa Sarzyna

Nr rachunku: 81 1240 1792 1111 0010 6681 7973

Tytuł przelewu:
- Wpłata za żywienie - IX 2020, Anna Kowalska, kl.II SP – 63,00 zł
- Wpłata za żywienie – IX 2020, Anna Kowalska, gr.3-latki OP – 88,20 zł
- Wpłata za godz. ponad p-p - IX 2020, Anna Kowalska, gr.3-latki OP – np. 17,00 zł (zależnie od złożonych deklaracji w OP)

• Należy dokonać osobnych wpłat za godziny ponad p-p, żywienie przedszkolne w OP i żywienie uczniów w SP rozpisując dokładnie kwoty do zapłaty przy każdym dziecku.
• W szkole nie będą przyjmowane wpłaty gotówką.
• Przelew bankowy należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwaga!
Kwota należna do zapłaty jest stała dla każdego miesiąca. Wynosić ona będzie 21 dni x obowiązująca stawka obiadowa, tj.:

1. Oddziały Przedszkolne:

- obiad + śniad. – 88,20 zł (21 dni x 4,20 zł)
- śniad. – 25,20 zł (21 dni x 1,20 zł)

2. Szkoła Podstawowa:

- obiad – 63,00 zł (21 dni x 3,00 zł)

Za zgłoszone i niewykorzystane posiłki będą wypłacane odpisy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy rodzica po I,II i III kwartale (przy czym I okres rozliczeniowy obejmował będzie miesiące IX-XII).

Drodzy uczniowie! Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w tradycyjnej formule. Po wielu miesiącach przerwy dzieci spotkają się z kolegami i nauczycielami w klasach lekcyjnych. Chcemy, aby ten powrót do szkoły był dla wszystkich bezpieczny, wprowadziliśmy więc nowe zasady funkcjonowania szkoły. Zasady te są zgodne z wytycznymi GIS oraz MEN, do których musimy się stosować. Najważniejsze rozwiązania to:
- uczniowie uczą się w stałych, przypisanych do danej klasy salach lekcyjnych;
- przerwy uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli w salach lekcyjnych lub na świeżym powietrzu;
- uruchomione zostały trzy wejścia do szkoły – główne dla zerówki i kl. I-VI, od strony SDŚ dla kl. VII-VIII, oddzielne wejście dla przedszkolaków;
- zlikwidowana została szatnia dla klas starszych – odzież wierzchnią zostawiają we wskazanych szafkach lub na wieszakach przy klasach;
- z szatni kl. I-III korzystają tylko kl. 1ab, 2b 3b. Klasy 2a i 3a mają zestawy szatniowe przy klasach;
- rozłożono w czasie rozpoczynanie zajęć, aby rozładować ilość uczniów przed pierwszą lekcją;
- z obiadów uczniowie korzystają w wyznaczonych godzinach;
- przy wejściach do szkół i w każdej klasie znajdują się płyny dezynfekcyjne;
- uczniowie nie muszą siedzieć na lekcji w maseczkach/przyłbicach, chyba że tak zdecyduje rodzic;
- maseczki są obowiązkowe tylko w przestrzeni wspólnej, w miejscach wskazanych na szatnie, jeżeli w tym samym czasie korzysta z niej inna klasa;
- rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły. Wyjątek tutaj stanowią rodzice uczniów klas pierwszych i rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z wytycznymi musimy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Oczywiście w dzień rozpoczęcia roku szkolnego możecie Państwo przyjść razem z dziećmi, zachowując reżim sanitarny (maseczka, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny).
Szanowni Państwo!
Do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe, bez objawów ze strony górnych dróg oddechowych. Jeżeli dziecko jest alergiczne lub choruje przewlekle, co może się przekładać na katar, kaszel, duszności itp. proszę o tym poinformować wychowawcę i dostarczyć zaświadczenie od lekarza. W innym przypadku mamy obowiązek izolować dziecko z takimi objawami, a Państwo jak najszybciej odebrać ze szkoły. Bardzo prosimy o zrozumienie w tym obszarze i pełną współpracę.
Kolejna kwestia to kontakt z Państwem. Proszę zostawić wychowawcom aktualne numery telefonów. Jeżeli z jakiś powodów nie możecie Państwo odbierać telefonów w godzinach pracy proszę o udostępnienie kontaktu do kogoś z rodziny, kto zaopiekuje się dzieckiem i w razie konieczności odbierze je z izolatorium.
I ostatnie zagadnienie to opieka świetlicowa. Jest to najtrudniejszy organizacyjnie dla nas obszar, ponieważ grupy dzieci będą się niestety mieszały. Dzieci zgłoszonych do świetlicy szkolnej zawsze jest bardzo dużo i w tym roku ze względu na bezpieczeństwo musimy to ograniczyć. Jeżeli tylko macie Państwo możliwość zapewnienia opieki proszę odbierać dzieci zaraz po zakończonych lekcjach. Na zajęcia świetlicowe zapisane zostaną tylko dzieci obojga rodziców pracujących.
Na stronie szkoły www.gsasarzyna.pl, w zakładce dla rodzica, dostępne są zasady organizacji pracy szkoły. Będą one na bieżąco aktualizowane, bo sytuacja jest dynamiczna i niemal codziennie pojawiają się nowe rozwiązania. Najbliższe dni pokażą, czy nasz pomysł na organizację pracy szkoły sprawdza się, czy też trzeba go zmodyfikować. Czekam na Państwa spostrzeżenia i sugestie.
Całej naszej społeczności szkolnej życzę, aby nadchodzący czas przyniósł zdrowie i spokój, a uczniowie mogli w pełni rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Monika Milo

.

logo pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

logominister

Poznaj Polskę

logopoznajpolske

Plakat

plakat1

Licznik

Odsłon artykułów:
417998

Goście

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search