Kontrast
Sarzyna 1265, 37-310 Nowa Sarzyna

Opłaty za obiady

Odpłatność za obiady w marcu 2022r. dla kl. 5-8 jest jednakowa dla wszystkich dzieci i wynosi 72,00

Wpłat proszę dokonać na konto szkoły: 81 9430 0006 1004 2983 2000 0002 do 11.03.2022r.

Dla przedszkoli oraz kl. 1-4, ze względu na odpisy, wysokość wpłaty podadzą wychowawcy klas.
Bardzo proszę o wpłacanie dokładnie tych wskazanych kwot - nie należy nic zaokrąglać czy nadpłacać, ponieważ musimy później to zwracać, co wymaga dodatkowej pracy i dokumentów. Przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i miesiącem, za jaki jest wpłata.

Proszę również o terminowe regulowanie należności.