Kontrast
Sarzyna 1265, 37-310 Nowa Sarzyna

Projekty

PROJEKT

„Sportowo-aktywnie i zdrowo”

Regulamin rekrutacji

Rezultaty projektu: 

Projekt Erasmus+ "W przyszłość z edukacją włączającą"

1. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów:

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW – JĘZYKI OBCE

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW – PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW – PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

ADAPTING REQUIREMENTS TO THE NEEDS AND CAPABILITIES OF STUDENTS - FOREIGN LANGUAGES

ADAPTING REQUIREMENTS TO THE NEEDS AND ABILITIES OF STUDENTS – HUMANITIES

ADAPTING REQUIREMENTS TO THE NEEDS AND ABILITIES OF STUDENTS – MATHEMATICS AND SCIENCE

2. Metody pracy sprzyjające włączeniu społecznemu uczniów z SPE

Metody włączające

INCLUSIVE TEACHING METHODS

3. Sposoby włączenia rówieśniczego uczniów z SPE

SPOSOBY WSPIERANIA RÓWIEŚNICZEGO UCZNIÓW Z SPE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

WAYS OF PEER SUPPORT FOR STUDENTS WITH SEN IN THE SCHOOL ENVIRONMENT

4. Zasady współpracy nauczycieli wiodących i współorganizujących proces kształcenia

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI WIODĄCYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH PROCES NAUCZANIA

PRINCIPLES OF CO-OPERATION BETWEEN LEAD TEACHERS END TEACHERS CO-ORGANIZING THE TEACHING PROCESS

Rezultaty projektu "Twórczo w kulturze"

Twórczo w kulturze

Plakat

Two legends in one story

Z wizytą w Portugalii

Power żywe obrazy

Rezultaty projektu "Kompetencje językowe szansą na rozwój" zrealizowanego w ramach programu Erasmus+

Methods of learning and teaching ESL Erasmus Language Competence

Questionnaire for teachers and students

Nowoczesne metody i techniki uczenia języków obcych

Sposoby rozwijania kompetencji językowych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

Kiki's PADLET Language Competence as a Chance for Development

Language Competence as a Chance for Development (padlet.com)