Czytam z klasą

          W roku szkolnym 2023/2024 klasa IIa pod opieką wychowawcy p. Joanny  Wróbel i nauczyciela współorganizującego proces nauczania p. Eweliny Wragi uczestniczy w dwóch projektach edukacyjnych:  Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Czytam z klasą edycja V oraz Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Klasa w terenie.