Erasmus + Wideokonferencja I 13 kwietnia 2022 roku

    Wystartowała druga dla naszej szkoły edycja programu Erasmus + . W tym roku mamy niebywałą przyjemność współpracować i uczyć się wspólnie z grecką szkołą w Diavata.

       Tematem przewodnim są dla nas kompetencje językowe, które dają wszystkim  szansę na rozwój.

       Koordynatorkami projektu są pani Anna Turczyn-Larwa oraz jej grecka odpowiedniczka- Kyriaki Efraimidou.

      Trwające już od kilku miesięcy przygotowania zaowocowały I wideokonferencją w dniu 13 kwietnia 2022 roku. Wzięła w niej udział kadra nauczycielska języka angielskiego z obu szkół.

     Spędziłyśmy bardzo przyjemne i owocne 2 godziny na dyskusji oraz dzieleniu się doświadczeniami w zakresie nauczania zdalnego. Przygotowane na tę część przez Annę Turczyn-Larwę, Joannę Kurylak, Justynę Pawłowską oraz Dorotę Łoin prezentacje, dotyczące technik i narzędzi używanych przez nas do nauczania zdalnego w czasie pandemii (oraz, jak się okazało, w dalszym ciągu wykorzystywane podczas lekcji stacjonarnych, w zakresie nauki słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedzi pisemnych) były podstawą naszej dyskusji. Wykorzystywane przez nas narzędzia oraz metody zainteresowały nasze koleżanki z Diavaty, które pozytywnie je przyjęły. Jak się okazało, część narzędzi używanych przez nas pokrywa się z tymi stosowanymi w Grecji, ale miałyśmy również przyjemność zaskoczyć Kiki i jej koleżankę czymś, co jest im nieznane. I vice versa – również wyniosłyśmy z tego spotkania nowe pomysły i nieznane nam źródła przekazywania wiedzy uczniom.

    Wymiana doświadczeń, przemyśleń, technik i narzędzi używanych przez nas na pewno zaowocuje polepszeniem jakości i standardu prowadzonych zajęć. Niektóre zagadnienia bardzo nas zainteresowały i zdecydowanie będziemy je zgłębiać i dostosowywać do naszych potrzeb edukacyjnych.

    Szczegóły wkrótce zostaną udostępnione opinii publicznej, a na razie niech pozostaną naszą „słodką tajemnicą” JJJ