Hiszpania i Cypr, czyli Szkoła Podstawowa Sarzyna w projekcie Erasmus+

     Szkoła Podstawowa w Sarzynie zakończyła kolejny projekt unijny Erasmus+, który miał na celu kształtowanie kompetencji językowych. Nosił on nazwę „Język otwiera świat”. Projekt obejmował da komponenty – szkolenia dla nauczycieli oraz działania dla uczniów. Tematem przewodnim aktywności uczniów były ekologiczne sposoby produkcji energii oraz dbałość o środowisko przyrodnicze. Szkołę partnerską położoną niedaleko Madrytu w Villanueva del Pardillo w Hiszpanii odwiedziło 10 uczniów i 3 nauczycieli w listopadzie 2023 roku.

             W ramach mobilności z zakresu ekologii razem z uczniami ze szkoły partnerskiej odwiedzono samowystarczalne Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie obserwowano jak w innowacyjny sposób pozyskać energię ze źródeł odnawialnych. Obserwowaliśmy także proces recyklingu paneli fotowoltaicznych na wydziale chemii Uniwersytetu Madryckiego oraz wzięliśmy udział w ciekawym wykładzie połączonym z grą dydaktyczną na temat produkcji energii, której źródłem jest Słońce.

Projekt był wypełniony wieloma aktywnościami, które odbywały się w szkole partnerskiej z zakresu integracji, kultury Hiszpanii i Polski oraz ekologii. Nasi uczniowie mieli okazję przekonać się na czym polega recykling, wytwarzając pachnące mydełka ze zużytego oleju roślinnego oraz przygotowując sadzonki warzyw i sadząc sukulenty. Nieodłącznym elementem poznania geografii i kultury Hiszpanii były wyjazdy do historycznego Toledo, Madrytu, El Escorial i w Góry Kastylijskie. Te miejsca zachwyciły nas bogactwem architektury, pięknych krajobrazów i mnogością ciekawych zabytków.

            Nauczyciele natomiast uczestniczyli w kursach językowych i szkoleniu metodycznym na Cyprze. 10 osób ukończyło kurs języka angielskiego na poziomie A2, 5 natomiast na poziomie B2. Również pięć osób, które dobrze posługują się językiem angielskim, wzięło udział w kursie metodycznym w zakresie metody CLIL, która pozwala integrować naukę języka obcego z nauką innych treści programowych. Szkolenia dla nauczycieli były elementem szeroko zakrojonych działań, które mają doprowadzić do stosowania w szkole metody CLIL na szeroką skalę.

            Całość działań projektowych zamknęła się kwotą 48.429,00 EUR