Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie z policjanten

    17 września w ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych i ósmych z funkcjonariuszami policji- kom. Janem Kucło i mł. asp. Pawłem Kowalczykiem na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem prelekcji było zapobieganie przejawom demoralizacji wśród młodzieży. Policjanci przekazali najważniejsze informacje związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku konfliktu z prawem. Uświadomili młodzieży konsekwencje wynikające z kontaktu ze środkami odurzającymi oraz zagrożenia związane z dopalaczami. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu.

    Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczynił się do wzrostu świadomości konsekwencji niewłaściwego postępowania oraz pozwoli im uniknąć konfliktu z prawem.