Projekt mobilności ponadnarodowej POWER pt. „ Jestem człowiekiem, żyję wśród ludzi”.

    Rumunia to piękne i niedoceniane państwo w Europie południowo-wschodniej, położone nad Morzem Czarnym i spowite dziewiczym łańcuchem Karpat Wschodnich oraz Południowych. To tam, w miejscowości Galati, nieopodal granicy z Mołdawią, znaleźliśmy szkołę partnerską, z którą realizowaliśmy Projekt mobilności ponadnarodowej POWER pt. „Jestem człowiekiem, żyję wśród ludzi”. Projekt składał się z dwóch mobilności. Pierwsza, pod tytułem „Ja w środowisku”, dotyczyła zaangażowania młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Sarzynie i uczniów Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil” w Galati w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

    Dnia 18 września grupa 15 uczniów wraz z opiekunami: panią Anną Turczyn –Larwą oraz Agnieszką Dużak i Joanną Madej wyruszyła w podróż do ojczyzny hrabiego Draculi, aby realizować pierwszą część projektu. Celem głównym opisywanej mobilności było pobudzenie aktywności uczniów na rzecz innych ludzi i środowiska naturalnego oraz rozwijanie kompetencji językowych. Poprzez współpracę ze szkołą partnerską starano się wyzwolić w młodych ludziach aktywną postawę wobec otaczającej ich rzeczywistości, przejawiającą się w świadomym i kreatywnym podejściu do ochrony środowiska przyrodniczego.

    Założone cele realizowano poprzez cztery działania. W pierwszym porównano stan środowiska naturalnego Sarzyny i okolic miasta Galati. Podczas wyjazdu nad rzekę Prut, tuż przy granicy z Mołdawią, razem z pracownikami naukowymi Muzeum Przyrodniczego w Galati zbadano i porównywano próbki wody i gleby pochodzące z okolicznego środowiska oraz te przywiezione z Sarzyny. Drugie działanie polegało na przygotowaniu przez uczniów obu szkół ulotek na temat dbałości o środowisko naturalne (recykling, segregacja odpadów) w języku angielskim, polskim i rumuńskim. Ulotki rozdawano mieszkańcom miasta Galati oraz na promenadzie w mieście Konstanca nad Morzem Czarnym. W ramach trzeciej działalności uczniowie obu szkół przygotowywali prace na konkurs ekologiczny pt. „Ziemię mamy tylko jedną – chrońmy naszą planetę”, który co roku organizuje Szkoła Podstawowa w Sarzynie. Podczas realizacji czwartej działalności uczniowie przygotowali krótki reportaż filmowy pt. „Ja w środowisku”, którego przewodnim motywem był wpływ młodych ludzi na ochronę środowiska przyrodniczego. Cele projektu efektywnie realizowano również poprzez udział w warsztatach z kulturoznawstwa i historii Rumunii, zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, inżynierii i technologii na Uniwersytecie „Dunărea de Jos” Galati.

    Komunikacja między uczniami odbywała się w języku angielskim, co sprzyjało rozwojowi kompetencji językowych, gotowości do konstruktywnego dialogu oraz przełamywaniu barier językowych i osobistych. Służyły temu również zajęcia integracyjne, wspólne warsztaty i gry dydaktyczne w terenie oraz spotkanie z burmistrzem miasta Galati.

    W czasie wolnym uczniowie obu szkół wraz z opiekunami zwiedzali ciekawe i wyjątkowe miejsca w Rumunii, tj. miasto Konstanca nad Morzem Czarnym, zamek Bran położony w malowniczej Transylwanii, a związany z literacką postacią Hrabiego Draculi, zamek Peles oraz miasto Galatii i piękne doliny rzek Dunaj i Prut.

    Każdy dzień spędzony w Rumunii był pełen nowych i niezwykle cennych doświadczeń. Wspólne realizowanie projektu z rówieśnikami z Rumunii oraz piękno przyrody i atrakcje turystyczne tego kraju dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych wrażeń. Międzynarodowe warsztaty, zajęcia terenowe i pokazy pomogły w rozwijaniu, a także nabywaniu nowych kompetencji i przełamywaniu barier. Dodały odwagi w podejmowaniu interpersonalnej komunikacji z rówieśnikami z zagranicy i wzbudziły motywację do odkrywania tego, co nieznane.

 

Prezentacja Rumunia

Joann Madej, Agnieszka Dużak