Wiklinowe cuda i Cudaki - projekt

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna zakończyło realizację projektu „Wiklinowe cuda i Cudaki”, na realizację którego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

      Celem głównym projektu było pokazanie piękna i bogactwa wikliniarstwa jako elementu tożsamości regionalnej, a przez to jego ochrona i upowszechnianie. W ramach projektu zrealizowano szereg działań. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Nowa Sarzyna miały możliwość wyjazdu do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, gdzie uczestniczyły w warsztatach i zwiedzały wystawę. Najmłodsi mieszkańcy gminy dostrzegli również to, jakie wspaniałe rzeczy można wykonać z wikliny w wymiarze artystycznym, czego zwykle nie mają szans zaobserwować. Drugim działaniem, jakie zostało zrealizowane w ramach projektu, były warsztaty wikliniarskie dla dorosłych. Doświadczony rzemieślnik z Sarzyny, Pan Marcin Żuraw, mający na swoim koncie wiele znakomitych realizacji z wikliny, poprowadził warsztaty dla dorosłych mieszkańców gminy. Kolejnym działaniem w ramach projektu było zorganizowanie w Centrum Kultury i Bibliotece w Nowej Sarzynie wystawy wikliniarskiej, na której zgromadzono ok. 350 eksponatów. Wszystkie zgromadzone na wystawie wytwory wiklinowe pochodziły od lokalnych rzemieślników i firm. Na wystawie wyeksponowano również prace, jakie zostały dostarczone na konkurs "Wiklinowe cuda" oraz prace dzieci z konkursu "Wiklinowe Cudaki".  Została również przygotowana wirtualna wystawa, którą można obejrzeć w Internecie. W projekcie przeprowadzono także dwa konkursy - jeden adresowany do dorosłych mieszkańców gminy Nowa Sarzyna pt. "Wiklinowe cuda", drugi natomiast dla dzieci i młodzieży "Wiklinowe Cudaki". Konkurs dla dorosłych został rozstrzygnięty w trakcie gminnych dożynek w Sarzynie - wręczono wówczas nagrody i wyeksponowano prace. Konkurs dla dzieci natomiast rozstrzygnięto we wrześniu - w trakcie wręczenia nagród uczniowie i ich rodzice mieli okazję podziwiać eksponaty zgromadzone na wystawie. Odbył się również wykład Pani Elżbiety Młynarskiej – Dudek, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, która przybliżyła dorobek kulturowy regionu i historię wikliniarstwa na naszym terenie.

Tutaj obejrzysz więcej zdjęć i film